Brändin rakentaminen

16.1.2018 Mika Tonder, Siltasaaressa -7c pakkasaamuna

Lämmittelykysymys: Mitä brändi on?
Se mitä puhutaan selän takana
Mielikuva, Maine
Ulkoasu
Logot, ääni, värit
–> Teot huomion saamiseksi

AIDA-malli 1) herätä huomio 2) herätä kiinnostus 3) synnytä ostohalu 4) saat asiakkaan toimimaan; ostamaan, ryhtymään asiakkaaksi.

A ttraction

I nterest

D esire

A ction

Millaiset arvot – ne arvot näkyvät toiminnassa. Mikan konkreettinen vinkki on Arvo- eli muistopuhe-leikki: mitä haluaisit että ystävät ja perhe sinusta sanoisivat muistopuheessa? Harjoitus paljastaa mikä on oikeasti tärkeää, ja sen, mihin tulee panostaa – eli arvot toiminan kohteena.

Mitä haluat että yhteistyökumppanit ja asiakkaat sanovat yrityksestäsi? Henkilökunta ja kolleegat?  Hyvä harjoitus yrityksen arvojen kirkastamiseen – kirkastaa konkreettinen arvopohja brändin pohjalla. Jos brändi on päälleliimattu, se ei ole uskottava, eikä se silloin toimi.

Jos arvo on hyvä palvelu, se näkyy kaikessa tekemisesä ja tulee osaksi brändiä.

Asiakaslupaus – mikä se on, miten se näkyy ja miten se pidetään? Tämä on keskeistä palveluliiketoiminnassa: Lupaus ja toteutus.
Kuinka arvot vaikuttavat asiakaslupaukseen? Vasta tämän määrityksen jälkeen kannattaa miettiä miten viestitään; missä kanavissa ja miten tulla esiin niissä, jotta vedotaan asiakkaaseen arvojen mukaisesti. Millä äänenpainolla se viesti tuodaan esiin – ja mikä on ulkoasu. Millä keinoin brändi tehdään kuultavaksi ja koettavaksi. Mutta lähtökohta on aina ensiin sisäinen – ei lähdetä logosta, sillä logonkin tulee viestiä yrityksen arvoja.

Jalkauttaminen. Brändi ei ole siis pelkästään ulkoasu, se on keskeinen osa yrityksen kulttuuria.

Nyrkkisääntö ”sisältä ulos”: jokaisen tulee ymmärtää lupaukset, arvot ja toimia niiden pohjin ulospäin – sitä tekemistä kannattaa tehdä näkyväksi ja olla nostamassa sitä tarinaa. Ollaan aktiivisia, inspiroidaan, innostetaan viestinnällä – viestintä ei sillon ole enää yksisuuntaista ”tee näin” vaan asiakas haluaa olla itse mukana aktiivisena käyttäjänä ja viestijänä. Antakaa siihen mahdollisuus: motivoikaa ihmisiä kertomaan teistä ja olemaan mukana tarinassa, muotoilemassa brändin sisältöä. Brändityö ei lopu koskaan, rakentaminen ja päivittäminen jatkuu kokoajan.

Asiakaslupaus on brändin kirkastamista – se pitää ensisijaisesi sisäistää yrityksessä miten se lupaus lunastetaan. Miten toimitaan, miltä näytetään jokaisella tasolla. Se ensin kuntoon ja se alkaa näkyä automaattisesti ulospäin toiminnassa. Muut ovat keinoja lisätä ja vahvistaa sitä mielikuvaa (fontit, logot, leiskat yms.).

Asiakasreferenssit ovat erittäin tehokas tapa brändin rakentamisessa. Me teimme tämän – tämä on meidän onnistumisemme. Kerrotaan asiakaskokemuksia – saavutuksista. Kerrotaan palvelumuodoista: esim. sohvaperunan tarinankertominen on loistava esimerkki. Se on vaikuttajamarkkinointia ja tuo arvoa esiin tehokkaammin kuin perinteiset tavat ja vakiintunut sisältökuvaus ”me tarjoamme tätä, osta”. Lisäarvoa luodaan tarinoilla.

nor
Mika Tonder, brändin rakentaminen ja tammikuinen aamu

Brändin hallinta – Brändi on yrityksen keskeisimpiä pääomia. Se halutaan näkyväksi ja koettavaksi eri kanavissa. Yritys viestii asiakkaille ja yrittää tavoittaa ne. Kanavia on hurjasti enemmän – missä asiakas tavoitetaan? Kanavia tulee ja menee – ja kanavissa on suuria eroja käyttäjäryhmien välillä. Vaikutustapoja on nykyaikana enemmän ja mahdollisuuksia on enemmän.

Mutta suurin muutos on se, että brändi ei ole enää yritysten hallinnassa – vaan se on käyttäjillä.

wp-1516093724714.jpg
Muutos brändin hallinnassa

Valtava muutos! Käyttäjät voivat viedä brändiä periaatteessa mihin suuntaan tahansa. Brändi on maine, joka on käyttäjien, kohderyhmien ja sidosryhmien hallinnassa. He vievät sitä eteenpäin ja yrityksillä suhteellisen vähän valtaa sen hallinnassa.  Joten annetaan heille se vapaus ja luovuus, mutta ei päästetä sitä valtoimeksi ja karkuun vaan ruokitaan sitä;  reagoidaan oikein vuorovaikutuksen säännöin; ja hyödynnetään keskusteluja.

Se on nykyajan vaikuttamista ja brändin rakentamista. Pelataan näillä säännöin; ei kannata hangata vastaan vanhan maailman mukaisesti.

Digi-ryhmästä tulee kysymys suunnanmuutoksesta. Mika sanoo: jos on iso muutos, pitää aloittaa alusta, jos pientä teroittamista, niin silloin ehkä riittää sen kysyisen asian työstäminen: mutta aina ensin sisäisesti ja sitten päättämällä miten se tuodaan ulos; missä kanavissa ja millä tyylillä. Korjaavilla liikkeillä on mahdollista päästä eroon vanhasta maineesta. Toimintatavat pitää uusia ja osoittaa uudistus teoilla ja onnistumisilla, jotka tuodaan esiin. Perusteettomilla itsekehuilla ei brändin mainetta kääntää. Työllä ja rehellisyydellä sen sijaan voi.


Riitta Hämäläinen-Bister liittyy joukkoomme ja ottaa Tamora-stagen iltapäiväksi. Esityksen slidet löytyvät Trellosta, päivän kohdalta.

Miten Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry rakentaa Suomeen tulevaisuuden hyvinvointia? Miten yrityksesi tekee sen ja miten sinä itse? Se tapahtuu peilaamalla toimintakentän ja koko yhteiskunnan muutoksia omaan organisaatioon. Miten voimme itse vaikuttaa valmistautumiseen? Miten koette oman roolinne; oletteko muotoilijan roolissa? Onko brändi osa palvelumuotoilua? Mikä on tahtotila – mitä haluatte viedä eteenpäin?

Löydetään asioita mitä voidaan soveltaa omaan työhön, viedään elävään toimintaan. Se on Rakenneusmateriaalia.

Yleistä hyvää kaikille  – vaikuttavuus
Vaikuttamisen tie – miten liikuntaa katsotaan yleisesti; sen tuottamaa hyötyä yhteiskunnalle. Puhutaan oikeasti isoista asioita ja on tärkeää tuottaa ihmisille tietoa; ei vain myydä palveluja hinnalla, vaan sisällöllä. Palvelumuotoillen tuodaan lähelle ihmistä. Mikä Sinua liikuttaa? haetaan vaikuttavuutta kansallisella tasolla, jota yritys voi itse hyödyntää omassa tuotteistuksessaan.

Liikuntayrittäjyydessä on valtavasti kasvupotentiaalia.


Eri toimijoiden ekosysteemi; kannattaa miettiä oman yrityksen kannalta ekosysteemiä, sijoittaa se kartalle. Katso asioita jotka liityvät kenttään – isossa kuvassa. Ketkä ovat päätoimijat – mistä tulee teknologiat?  Mieti ja kirjoita auki – se on palvelumuotoilun pohjatyötä. Mieti miten hyödyntää tutkimuksia – ja kehitä sovellettavuus omaan tekemiseen.

Mikä motivoi ihmisiä liikkumaan? Siihen pitää rakentaa matka millä tavoite saavutetaan. matalankynnyksen palvelumuotoilua. Fakta osaksi vaikuttavuutta -hyödyn tuominen eteenpäin. Terveystieto liikuntabisnekseen!

Kokeilukulttuuria pitää harrastaa, tuotteista ei saa tulla vankilaa. Luovuus, kokemus ja halu muuttua pitää saada valjastettua mukaan tulevaisuuden muotoiluun.
Toimialan sisällä on paljon asioita jotka liittyvät suoraan palvelumuotoiluun ja innovaatioon.

Osaaminen – miten omaa osaamista kehitetään? Miten yrityksen osaaminen on linkitetty tarjottuihin palveluihin ja niistä viestimiseen? Huippu-urheileijan kasvot ollaan totuttu näkemään, mutta kuntakeskusten osaamista ja asiantuntijuudesta ei kerrota. Se jos joku olisi kuluttajan kannalta informatiivistä ja parantaisi palvelukokemusta.

Pilkotaan reformit ymmärrettäviksi ja tuodaan ne voimavaraksi – niiden kautta löytyy mahdollisuuksia. Palastele – mikä koskettaa minua, mitä otan omaan agendaan mukaan? Katso mitä ympäristössä tapahtuu – yritys ei voi olla irti yhteikunnasta, se toimii siellä ja siksi on elintärkeää seurata muutoksia ja ymmärtää kehityksen suunta. Terveyspolitiikka kiinteäksi osaksi strategiatyötä. Jos kunta lisää  resurssia niin haluanko minä osaksi sitä?  Se on valinta ja yrityksen tulee ennakoida ja toimia strategisesti – ollaanko mukana vai eikö olla.
Tunnista: mitkä ovat ne tulevaisuussanat mitkä kiinnostavat – mitä ne tarkoittavat, mitä mahdollisuuksia siellä on?
-Katso megatrendit (s.16), driverit (s.17) ja signaalit (s.18)  Riitan esitys-slidet Trellossa.

Kokonaisrahotus budjetissa: Liikunta on kaikkien ministeriöiden ohjelmassa – jokaisella ministeriöllä on joku osuus.  Katso mistä saa tietoa ja asiakkaita – sidosryhmä verkostoja.

Palveluntarjoajat. fi -alusta, resurssit ja valinnanvapaus.
Kunnilla on vastuu terveyden edistämisessä. Palveluseteli on paras yrityksille tapa valmistautua SOTE-uudistukseen.  Setelin käyttö kasvaa. Ole aktiivinen; kontaktoi ja ole yhteydessä kuntaan, rakenna sopivat palvelukonseptit. Mallinnuksessa ensimmäiseksi tulossa kuntosali- ja PT-palvelut -ja  kohteena vanhukset ja vammaiset. Kuntouttava liikunta – liittyy sote- uudistukseen, on mahdollisuus. Miten tuotteistaa palvelu – palveluketjut kannattaa kirjoittaa auki. Tavoitteet – vaikuttavuus  – toimenpiteet; käytä näitä omassa palvelumuotoilussa ja valmistaudu tulevaan muutokseen ja kasvun mahdollisuuksiin.

 

Mainokset